Afbeelding invoegen
 
 
 Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen

  De Leden.
Ons koor bestaat op 1 januari 2021 uit 48 leden. Alle zangers die zich graag inspannen om de grote verscheidenheid aan muziek goed te laten klinken. Wij zijn gewend om ook thuis te oefenen, zodat de repetities vlot kunnen verlopen. Oefenmateriaal wordt via de secretaris digitaal aangeleverd. We gebruiken www.koorpartijen.nl, óf Note Worthy Composer, óf we krijgen per stemsoort muziek digitaal aangeleverd die door een van onze leden wordt voorbereid. Nagenoeg wekelijks is er e-mail van de secretaris met het huiswerk voor de volgende repetitie en eventuele andere informatie.
 
Een nieuw lid maakt kennis met de dirigent. Voorzingen doen we niet, maar wanneer er een reden voor is dat het definitieve lidmaatschap beter niet plaats kan vinden, zullen het bestuur en de dirigent daar duidelijk over zijn. Wij repeteren op donderdag van 19:45- tot 21:45 uur in het kerkje van de Vereniging Vrijzinnig Protestanten in Honselersdijk. (zie ook Contact) De pauzes zijn kort. Elke laatste donderdag van de maand is er een verloting, aansluitend aan de repetitie (die dan iets eerder stopt). Loten worden verkocht in de pauze, leden brengen zelf leuke spullen mee om te verloten. Altijd een leuke happening.
 
Voor onvoorziene omstandigheden hanteert het bestuur een bellijst (namen en telefoonnummers) zodat alle leden direct geïnformeerd kunnen worden over afwezigheid dirigent of een probleem met een van de leden. Voor het onderlinge contact is er een Ledenboekje ter koop (€ 2,=) Dit wordt bijgewerkt na de Algemene Ledenvergadering. Die is jaarlijks in maart. In die ALV zijn de bestuurswisselingen en daarna wordt het ledenboekje vernieuwd. De inhoud van dit ledenboekje mag niet met derden/niet-leden worden gedeeld. De secretaris houdt het ledenbestand bij. De penningmeester heeft er een kopie van. Deze gegevens worden conform de voorschriften van de Privacywet(AVG) bewaard en gehanteerd. Wij noteren naast de basisgegevens de stemsoort van de leden en het rekeningnummer. Jaarlijks wordt het AVG-overzicht bijgewerkt. Uiteraard zullen wij graag nieuwe leden verwelkomen. Een telefoontje naar de secretaris en we maken een afspraak. Voor grote concerten worden soms projectleden uitgenodigd om voor een bepaald muziekstuk aanvulling van onze eigen zangers te hebben.