HOOGTEPUNTEN UIT HET KOORVERLEDEN VAN 100 JAAR WESTLANDSE COV "EXCELSIOR" * 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding invoegen
 
 
 
1892 9 december werd de Christelijke Zangvereeniging "Excelsior ten huize van de heer Dirk Verhoog opgericht en werden de repetities onder zijn leiding begonnen.

1900 In dit jaar gaf de Zang vereeniging "Excelsior" haar eerste uitvoering in de Gereformeerde Kerk aan de Dijkweg in Naaldwijk onder leiding van haar nieuwe directeur de heer Jacob Smelik uit Den Haag.

1904 De Waterloo cantate van G.H. Vilgeboom werd uitgevoerd o.l.v. de heer Jacob Smelik, de tenoren bassoli werden door "vreemde krachten" gezongen. Men wilde bij het koor zoveel mogelijk van eigen krachten gebruik maken.

1909 Op 11 februari was er een uitvoering o.l.v. de heer Jacob Smelik. Hiervoor werd de Naaldwijkse groenteveiling afgehuurd voor f 10,--.

1912 De uitvoering op 8 februari o.l.v. de heer Jacob Smelik trok 600 bezoekers. Vreemde hulp is duur een tenorsolo kostte minstens f 10,--.

1916 5 maart hield de vereniging haar jaarlijkse uitvoering. Na enkele eenvoudige liederen volgde het hoofdnummer "Jephta" van G.H. Vijgenboom. Dit alles o.l.v. de heer Jacob Smelik. Tijdens deze uitvoering viel het elektrische licht uit, toch zong het koor door en de uitvoering werd een succes.

1918 20 maart, een uitvoering met een zilveren randje. Het 25 jarig bestaan werd deze avond herdacht en naast andere liederen werd er ook een speciale Feestcantate gezongen t.g.v. dit jubileum. Deze avond stond o.l.v. de heer C. Fontein, hoofd van de Chr.school te Poeldijk, hij volgde de heer Smelik op.
 
 Afbeelding invoegen

1922 16 februari in het gebouw der R.K. Vereeniging aan den Dijweg o.l.v.. de heer J.D. van den Bosch van 's-Gravenhage bacht "Excelsior" het oratorium "Naomi" ten gehore,

1923 5 januari werd in den R. -Kath. Volksbond te Naaldwijk o.J.v. de heer J.D. van den Bosch van 's-Gravenhage (des avonds 7 uur precies) het oratorium "De Koningen in Israël"/ (Saul en
David). Van Friedrich Nuhn uitgevoerd.
 
1923 12 december werd er o.l.v. de heer J.D. van den Bosch een speciale Cantate gezongen t.g.v. het 25 regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.

1932 7 december gaf "Excelsior" t.g.v. haar 40 jarig bestaan een jubileumconcert o.l.v. haar directeur de heer A.H. Fagel uit Den Haag. Behalve de jubilerende vereniging werkten mede de volgende gemengde koren: "Looft den Heer "'s-Gravenzande, "Soli Deo Gloria", Maasdijk, "De Lofstem", de Lier, "Dindua". "Sursum Corda" en Mannenkoor "Onder ons" te Honselersdijk en de Muziekvereniging "Advendo" te Naaldwijk. Alle 1200 plaat sen in de Naaldwijkse groenteveiling waren bezet. Het was een waardige gedenkavond.

1939 22 februari werd er een uitvoering gegeven o.l.v. de heer W. Hartsuyker en met medewerking van het Kinderkoor "Jong Excelsior". Aan de vleugel: Marinus Voorberg. Er was O.a. een opvoering van het Kinderzangspel "Lentebloemen" van Cath. van Rennes, door Koor, Zang en Spreekstemmen.

1943 4 en 5 maart werd het vijftig jarig bestaan opgewekt gevierd. De Feestzang van Fagel en het Jubilate Deo van Leo Mens vormden de hoofdschotel van deze feest-uitvoering. Marinus Voorberg verzorgde pianobegeleiding.

Maar..... het was de laatste uitvoering in de bezettingstijd. Het verenigingsleven werd lam gelegd.
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen
 
 
 
 
 
  
 
Afbeelding invoegen
 
1945 Na de oorlog brak er een geheel nieuwe periode voor "Excelsior" aan. De vereniging herleefde en kreeg ook een nieuwe naam n.l. Christelijke Oratoriumvereniging "Excelsior". De heer N. Zaat werd dirigent en het koor telde eind 1946 circa 70 leden.

1947 In april werd in de Hervormde Kerk in Naaldwijk het oratorium "Christus' Geboorte" ten gehore gebracht o.l.v. de heer N. Zaat.

1952 In dit jaar werd Louis van Tulder de nieuwe dirigent. Onder zijn leiding werden vele mooie concerten gegeven, waaronder de oratoria "Die Schöpfung" van J. Haydn, "Die Jahreszeiten" van J. Haydn. "Elias" van Felix Mendelssohn Bartholdy en de "Johannes Passion" van J.S. Bach. Bekende solisten waren: Janette van Dijk, Ans van Baalen, Ans Rieke, Leni Prins, Gerard Honig, Meine Pot, Henk Driessen, Reinhardt van Rand wijk, Willem Ravelli, David Hollestelle, Max van Egmond. Dik wijls werden de uitvoeringen begeleid door het West-Nederlands Symfonie Orkest.

1962 In dit jaar werden er lovende woorden geschreven in de pers t.g.v. de 70e verjaardag van de dirigent Louis van Tulder en van de vereniging: Vitaliteit van twee 70-jarigen in Haydns "Schöpfung".

1964 In dit jaar droeg Louis van Tulder de dirigeerstok over aan Jan Vermeulen. Onder zijn leiding werd het een traditie om jaarlijks in de lijdenstijd voor Pasen de "Johannes Passion" van J.S. Bach uit te voeren.

1967 Ook in dit jubileumjaar, we bestonden 75 jaar, werd de "Johan- nes Passion" van J.S. Bach uitgevoerd met de volgende solisten: Sopraan: Nelly v.d. Spek, Tenor: Arjen Blanken, Alt: Magdalena Prins, Christusparty Bas: David Hollestelle, Bas-bariton: Marco Bakker, onder begeleiding van het Zuid-Hollands Orkest. Algehele leiding Jan Vermeulen.

Afbeelding invoegen